Logo ELK kind

Verwijzing ELK

Indien een arts gelijktijdige behandeling door verschillende disciplines noodzakelijk acht, dan kan het kind worden verwezen naar het ELK-kinderteam. Samen met de ouder(s), de verwijzend arts en betrokken therapeuten wordt bekeken wat de hulpvraag is en hoe de behandeling er uit komt te zien.

Voor de behandeling van de ergotherapeut en logopedist heeft het kind een verwijzing nodig van een huisarts of een specialist (neuroloog, kinderarts of KNO-arts). Alleen dan zal het onderzoek of de behandeling vergoed worden door de zorgverzekeraar.

De fysiotherapeut is vrij toegankelijk. Daarvoor hoeft niet direct een verwijzing aangevraagd te worden.

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?

VRAGEN? 0475-535209

VERGOEDING ZORGVERZEKERAARS

Het onderzoek en/of een observatie wordt bij elke discipline vergoed door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de gestelde diagnose zal daarna bepaald worden hoeveel behandelingen vergoed worden. Meer...