Logo ELK kind

Verwijzing ELK

Indien een arts gelijktijdige behandeling door verschillende disciplines noodzakelijk acht, dan kan het kind worden verwezen naar het ELK-kinderteam. Samen met de ouder(s), de verwijzend arts en betrokken therapeuten wordt bekeken wat de hulpvraag is en hoe de behandeling er uit komt te zien.

Voor de behandeling van de ergotherapeut en logopedist heeft het kind, afhankelijk van de zorgverzekeraar, een verwijzing nodig van een huisarts of een specialist (neuroloog, kinderarts of KNO-arts). In principe wordt het onderzoek en/of de behandeling van logopedie volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering.

De fysiotherapeut is vrij toegankelijk. Daarvoor hoeft niet direct een verwijzing aangevraagd te worden.

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?

VRAGEN? 0475-535209

WAT IS ELK?

Het komt regelmatig voor dat ouders en kinderen te maken krijgen met meerdere therapeuten. Voor het kind is het belangrijk dat de therapie goed op elkaar afgestemd wordt... Lees verder