Logo ELK kind

Verwijzing ELK

Indien een arts gelijktijdige behandeling door verschillende disciplines noodzakelijk acht, dan kan het kind worden verwezen naar het ELK-kinderteam. Samen met de ouder(s), de verwijzend arts en betrokken therapeuten wordt bekeken wat de hulpvraag is en hoe de behandeling er uit komt te zien.

Voor de behandeling van de ergotherapeut en logopedist heeft het kind een verwijzing nodig van een huisarts of een specialist (neuroloog, kinderarts of KNO-arts). Alleen dan zal het onderzoek of de behandeling vergoed worden door de zorgverzekeraar.

De fysiotherapeut is vrij toegankelijk. Daarvoor hoeft niet direct een verwijzing aangevraagd te worden.

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?

VRAGEN? 0475-535209

INTAKEFORMULIER

Als u uw persoonlijke en verzekeringsgegevens op wilt sturen, ga dan naar de contactpagina of rechtstreeks naar het intakeformulier.