Logo ELK kind

Screeningslijst ELK

Deze signaleringslijst helpt om een beter inzicht te krijgen in mogelijke problemen van het kind.
Deze screeningslijst is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar.

Het kind valt, struikelt of stoot zich regelmatig.JANEE
Het kind heeft moeite met het goed gebruiken en sturen van pen / potlood / schaar.JANEE
Het kind heeft een slechte houding bij het zitten of staan (slappe houding of zit vaak scheef).JANEE
Het kind heeft moeite met het bewaren van zijn evenwicht.JANEE
Het kind beweegt op een opvallende manier (bijvoorbeeld houterig of slap).JANEE
Het kind is angstig en afwachtend (voornamelijk bij nieuwe taken) en raakt van streek wanneer iets niet lukt.JANEE
Het kind toont gebrek aan motivatie, concentratie en/of impulsiviteit waardoor het functioneren van het kind regelmatig wordt belemmerd.JANEE
Het kind heeft moeite met stilzitten en zich concentreren.JANEE
Het kind reageert overgevoelig op geluiden of andere prikkels.JANEE
Het kind wisselt vaak van hand; het lijkt geen handvoorkeur te ontwikkelen.JANEE
Het kind heeft moeite met het uitvoeren van een opdracht (handelingsplan).JANEE
Het kind kan niet structureren en verliest het overzicht bij het maken van een werkje.JANEE
Het kind heeft problemen met (netjes of snel) schrijven.JANEE
Het kind reageert vaak niet op zijn/haar naam als er geroepen wordt.JANEE
Het kind spreekt klanken niet of verkeerd uit.JANEE
Het kind kan niet altijd duidelijk maken wat het bedoelt.JANEE
Het kind stottert.JANEE
Het kind kan opdrachtjes die ik hem/haar geef niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren.JANEE
Het kind zit vaak met de mond open of met duim of vingers in de mond.JANEE

Als je één of meer keer "JA" hebt ingevuld, is het raadzaam om contact op te nemen met ELK voor een vrijblijvend gesprek.

Je kunt contact opnemen via 0475-535209 of via info@elk-kind.nl

Klik hier voor al onze contactgegevens