Logo ELK kind

Werkwijze ELK

Bij een hulpvraag waarbij multidisciplinaire hulp (ergotherapie, logopedie, kinderfysiotherapie) geïndiceerd is, is het mogelijk een centrale aanmelding te doen via praktijk Logopédica. Dit kan via e-mail of telefonisch (0475-535209).

Bij een centrale aanmelding zal gestreefd worden naar het afnemen van één intakegesprek en één anamnesegesprek door één van de therapeuten om zo de hulpvraag te verduidelijken. Zo nodig worden vragenlijsten aangeboden of wordt een korte observatie gedaan. Deze intake zal resulteren in een verduidelijking van de hulpvraag, waarvan de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de betreffende therapeuten. Het ELK-kinderteam overlegt gezamenlijk welke prioriteiten worden gesteld, hoe het behandeltraject eruit kan zien en welke therapeuten op welke manier betrokken kunnen worden. Uiteraard hebben ouder(s) tijdens het intakegesprek en de vervolgbehandeling alle ruimte om hun wensen en de wensen van het kind kenbaar te maken, waarop de behandeling zo nodig kan aansluiten. Het kind en zijn omgeving staat tenslotte centraal.

Als eerstelijns therapeuten streven wij naar een snelle dienstverlening: het kind zal binnen twee weken na aanmelding ingepland worden. Tevens zal er sprake zijn van een snelle terugkoppeling, zowel naar de ouders als naar de verwijzend arts.

Waar de behandeling plaatsvindt is afhankelijk van de hulpvraag en de vraag van de verwijzend arts. Het kan zijn dat het kind thuis, in de particuliere praktijk of op school wordt behandeld.

De arts die het kind verwezen heeft wordt altijd geïnformeerd over de onderzoeks- en therapieresultaten. Indien nodig neemt de behandelend therapeut contact op met andere paramedici. In dat geval wordt hiervoor altijd vooraf de toestemming van de ouder(s) gevraagd.

Stroomschema ELK

Klik hier voor het stroomschema in PDF

Hoe zit het met verwijzingen?

De drie praktijken bevinden zich op één locatie

Medisch Centrum Bredeweg
Bredeweg 239
6043 GA Roermond

VRAGEN? NEEM CONTACT OP

Wilt u een SNEL-TEST? Klik hier