Logo ELK kind

Wanneer ELK

Welke kinderen kunnen gezien worden door het ELK-kinderteam?

Het ELK-kinderteam behandelt alle voorkomende problematieken die kinderen in hun dagelijkse leven ondervinden: op school, thuis of in hun sociale omgeving. Aanmelding staat op voor alle kinderen van 0-14 jaar die woonachtig zijn in Roermond en omgeving.

Een greep uit de hulpvragen waarbij het ELK-kinderteam betrokken kan zijn:

  • hersenletsel (al dan niet aangeboren)
  • algehele ontwikkelingsachterstand
  • moeilijk verstaanbaar gedrag (a.g.v. ondermeer autistiforme problematiek, ADHD, ADD)
  • sensorische integratieproblemen, o.a. zintuiglijke afweer problematiek
  • dyslexie
  • spraak-, taal-, en communicatieproblematiek
  • eet- en drinkproblematiek
  • fijn- en/of grofmotorische problemen, o.a. schrijfproblemen, evenwichtsproblemen
  • NLD, DCD
  • chronische aandoeningen

Praktijkvoorbeelden

Een 7-jarig kind met autisme wordt aangemeld bij de logopedist vanwege taalproblemen. De logopedist constateert dat het kind mogelijk moeite heeft met het plannen van handelingen en dat er fijn-motorische problemen zijn. Bij de kinderfysiotherapie wordt gericht gekeken of de motorische ontwikkeling aandacht behoeft. Bij de ergotherapie wordt bekeken in hoeverre de problemen in de planning invloed hebben op de alledaagse handelingen.

Een 10-jarig kind met ADD-problematiek wordt aangemeld bij de ergotherapeut i.v.m. concentratieproblemen en schrijfproblemen. Uit het intakegesprek en onderzoek blijkt dat de motoriek niet op leeftijdsniveau is. Er wordt geadviseerd de kinderfysiotherapeut in te schakelen voor observatie van de motoriek. In overleg wordt de behandeling van beide therapeuten afgestemd op de hulpvraag van het kind.

Een 1-jarig kind met het syndroom van Down wordt verwezen naar de kinderfysiotherapeut i.v.m. het stimuleren van de motorische ontwikkeling. De logopedist wordt betrokken wegens eet- en drinkproblemen. Samen bekijken zij in welke uitgangshouding het kind goed kan worden gepositioneerd om het eten en drinken te vergemakkelijken.

Klik hier voor onze werkwijze

De drie praktijken bevinden zich op één locatie

Medisch Centrum Bredeweg
Bredeweg 239
6043 GA Roermond

VRAGEN? NEEM CONTACT OP

Wilt u een SNEL-TEST? Klik hier