Logo ELK kind

Verwijzing ELK

Indien een arts gelijktijdige behandeling door verschillende disciplines - nu of in de nabije toekomst - noodzakelijk acht, dan kan het kind worden verwezen naar het ELK-kinderteam. Samen met de ouder(s), de verwijzend arts en betrokken therapeuten wordt bekeken wat de hulpvraag is en hoe de behandeling er uit komt te zien.

Voor de behandeling van de ergotherapeut en logopedist heeft het kind, afhankelijk van de zorgverzekeraar, een verwijzing nodig van een huisarts of een specialist (neuroloog, kinderarts of KNO-arts). In principe wordt het onderzoek en/of de behandeling van logopedie volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering.

De fysiotherapeut is vrij toegankelijk. Daarvoor hoeft niet direct een verwijzing aangevraagd te worden.

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?

De drie praktijken bevinden zich op één locatie

Medisch Centrum Bredeweg
Bredeweg 239
6043 GA Roermond

VRAGEN? NEEM CONTACT OP

Wilt u een SNEL-TEST? Klik hier